Звіт керівника ДНЗ «Журавлик» Дзюби Наталії Григорівни за 2015-2016 н.р.

перед педагогічним колективом та громадськістю

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Основна мета звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

1.Загальна характеристика.

ДНЗ «Журавлик» працює з 1985 року, має комунальну форму власності. Дошкільний заклад знаходиться за адресою смт Велика Димерка вулиця Радгоспна, 22.

Садок працює з 7.30 до 18.00. В садку 7 діючих груп. Наповнюваність – 230 дошкільнят. Приміщення та територія навчального закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

В нашому садочку навчання та виховання дошкільнят проводиться на українській мові. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінет психолога;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики.

2.Кадрове забезпечення.

Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури, соціальний педагог, логопед, 12 вихователів, з них 2 працівники мають звання ІІ категорії – вихователь Дубовик О.М.,вихователь Гіпська Г.В..,логопед Брачун Т.В., психолог Скиба Т.І. та один спеціаліст І категорії – музичний керівник Калашник Л.В. В цьому році пройшли курси підвищення кваліфікації вихователі: Гіпська Г.В., Брачун Л.А., Брачун Т.В.

У ДНЗ створюються оптимальні умови для постійногопрофесійного зростання педагогів. Проведені у минулому навчальному році методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету розширення знань і практичного досвіду педагогів, підвищення якості дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

3. Робота медичного персоналу.

Медичне обслуговування дошкільнят проводить медсестра садочка Васюк Л.В. Один раз на місяць приходить лікар-педіатр та проводить огляд всіх дітей. Все робимо для зміцнення здоров’я дітей. Щоранку проводиться ранкова гімнастика, два рази на тиждень – заняття з фізкультури в музично-спортивному залі, два рази –на свіжому повітрі, один раз на тиждень – піші переходи за межі дитячого садка. Проводяться спортивні свята та розваги. Системно проходить загартовування дітей, щомісяця діти п’ють кисневий коктейль, щодня одержують різноманітне та корисне харчування.

4.Організація харчування ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі.З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

Продукти харчування до садочку постачають СПД «Туровець», молочні продукти ТОВ «Торговий дім «Еталон». Робочий стан технічного та холодильного обладнання на харчоблоці в достатньо-хорошому стані. На харчоблоці працює три кухарі та один помічник кухаря. Триразове харчування високої якості.

5. Якість реалізації освітньої програми.

ДНЗ «Журавлик» працює за двома програмами: старші групи – «Впевнений старт», середні та молодші «Українське дошкілля» та керуємося «Базовим компонентом».

Велика увага у роботі закладу приділяласянаступності дошкільноїта початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і томув 2015 роціу нас з’явився власний сайт.Розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України.

В минулому році проведені 4 педагогічні ради та 4 виробничі наради згідно річного плану.

Теми педагогічних рад:

1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

2. Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

3. Системний підхід до забезпечення наступності і перспективності між дошкільним закладом і школою в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання.

4. Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

На початку року було складено угоду співпраці СЗОНВК та ДНЗ «Журавлик» в навчанні дошкільників та учнів початкової ланки освіти. Склали план«Забезпечення наступності в діяльності дошкільного закладу і школи», проводилися спільні заходи (засідання педагогічної ради, круглий стіл, взаємовідвідування організованої діяльності дітей, екскурсії).

Провели семінари-практикуми на теми:

Ø «Морально-ціннісний підхід до проблеми патріотичного виховання дітей дошкільного віку через художньо продуктивні види діяльності» - Грудень 2015р., Гіпська Г.В.

Ø «Організація народознавчої пізнавальної діяльності дошкільників – ефективний засіб комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей » - березень 2016р., Брачун Л.А.

На базі нашого садочка проведено один районний семінар:

Ø «Логопедичні ігри – основа гармонійного розвитку мови в дітей дошкільного віку"- лютий 2016р., логопед Брачун Т.В.

Проведені колективні перегляди:

1. Заняття з фізкультури – старші групи , листопад 2015р. Сукало К.О.

2. Розвиток мовлення – молодші, середні, старші групи, лютий 2016р.

3. Моральне виховання – виховуємо патріотів – молодші, середні, старші групи, травень 2016р.

4. Підсумкове заняття з грамоти - старші групи, квітень 2016р.

5. Тематичне заняття. «Весна і Україна» - старші групи, квітень 2016р. Калашнік Л.В.

Проводимо 4 рази на рік «Тиждень безпеки дитини» - жовтень, лютий, квітень, липень. Два рази на рік «Тиждень безпеки дорожнього руху» - листопад, травень.

Були проведені консультації для педагогів на теми:

1. Плануємо за програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське довкілля» та за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку

«Впевнений старт» - вересень, методист;

2. Модель фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми(система загартування, оптимізації рухового режиму, виховання потреби у здоровому способі життя)- вересень, фізінструктор;

3. Координація дій інструктора фізкультури з вихователем-як важливий чинник фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі– жовтень, методист;

4. Використання здоров’язберігаючих технологій в роботі педагога- жовтень,методист;

5. Безпека Життєдіяльності дошкільника вдома, на вулиці, в садку-листопад, методист;

6. Педагогічні стереотипи у взаємодії з дитиною-листопад, завідувач ДНЗ;

7. Технології педагогічного спілкування з батьками-грудень, методист;

8. Формуємо активно-пізнавальне ставлення дитини до навколишнього світу-грудень, методист;

9. Особливості розвитку мовлення у дошкільнят-січень, логопед;

10.Увиразнення мови вихователя – шлях до збагачення мовлення дітей-січень, методист;

11.Вимоги до якості мовлення педагога дошкільного закладу-лютий, методист;

12.Інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку-лютий, логопед;

13.Казкотерапія – як інструмент психолога і педагога-березень, психолог;

14.Виховуємо відповідальність у дошкільників-березень, методист;

15.Патріотичне виховання починається з доброти-квітень, методист;

16.Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді-травень, завідувач ДНЗ;

17.Тематичний підхід до організації освітньої роботи з дітьми влітку-травень,

завідувач ДНЗ;

Організаторська робота відбувалася більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю, порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дошкільного закладу. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтегрованих занять з усіх ліній розвитку, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення фізкультурних занять (за сюжетом, в ігровій формі, з інноваційними оздоровчими методиками). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених протягом навчального року, засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, допущених під час організації навчально-виховного процесу.

Педагогічні працівники закладу продовжували шукати нові методи, форми, прийоми, принципи і види музичної терапії в навчально-виховному процесі дітей дошкільного віку.

Педагоги дошкільного навчального закладу приділяли велику увагу збереженню та зміцнення здоров’я, формуванню здорового способу життя в дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки. Створювалися безпечні умови для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини, надавалися елементарні знання з питань безпеки дітям дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, виховувалися основи безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки в дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Під час організації освітньої роботи щодо формування основ безпечної поведінки в дітей дошкільного віку перевагу віддавали спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової та пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, проведенню розваг.

Не зважаючи на це, робота щодо формування основ безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі потребує вдосконалення. Більше уваги потрібно приділяти формуванню в дітей елементарних умінь, навичок поведінки в різних ситуаціях, умінь надавати посильну допомогу і самодопомогу у разі нещасного випадку та дотримання правил безпечної поведінки з іншими людьми.

На протязі навчального року була проведена значна робота з батьками. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти батьки брали активну участь у підготовці ДНЗ до нового навчального року, допомагали в оформленні груп, самі брали активну участь у проведенні занять, свят, розваг та інших режимних моментів. Для поглиблення педагогічних знань батьків педагоги використовували різні форми роботи: загальні батьківські збори – двічі та тричі – в кожній групі окремо, бесіди, консультації, дні відкритих дверей тощо та пропонували батькам опрацювати педагогічну та психологічну літературу. Батькам також надавалася інформація на веб-сайті дитячого садка. .

6.Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний періоднезафіксовано випадкитравмування дитини під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьмиз проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна роботаз профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.

КоженпрацівникДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини.«Обов’язкидорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».У жовтні року та в квітні - згідно річного плану відбулися «Тижні безпеки життєдіяльності дитини».

7.Робота по зміцненню матеріально – технічної бази ДНЗ

Протягом року закупили літератури на суму 2500 гривень. Закуплено меблів на 2570 грн. Була здійснена заміна електроприладів на кухні на суму 1700грн.Господарські витрати (заміна картриджів, витрати на бензин, озеленення території, господарчі та будівельні товари) на суму 4300грн. Все це придбали за спонсорські кошти та при допомозі батьків. Протягом навчального року ремонт не проводився, планується косметичний ремонт влітку 2016 року, заміна опалювальної системи садочка на сучасну.

Кiлькiсть переглядiв: 165