Коржова Ніла Володимирівна

/Files/photogallery/1881/Ніла.JPG

методист

«Щоб дати дитині іскорку знань,

педагогові потрібно ввібрати ціле море світла»

В.О.Сухомлинський

Ці слова видатного педагога надихають на творчий пошук, активізацію потужного потенціалу для розвитку та розкриття особистісних і професійних якостей педагогів, стимулювання їх до усвідомлення необхідності дієвості та самовдосконалення. Розуміючи потреби часу, педагогічний колектив має працювати в постійному творчому пошуку унікальних прогресивних методик, технологій, знаходити оптимальні шляхи розв’язання освітніх завдань. Для вирішення цих завдань і був створений методичний кабінет.Методичний кабінет є "двигуном роботи" дошкільного закладу,що акумулює кращий досвід колективу. У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються за віковою групою відповідно до програмних завдань. Постійно організовується виставка новинок методичної літератури.Організовує методичну роботу з педагогічними кадрами дошкільного закладу вихователь-методист, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно-орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини. Методична робота – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми.

Форми методичної роботи в ДНЗ з педагогами:

Колективні:

інструктивно-методичні наради, педагогічні ради, педагогічні читання, теоретичні семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу.

Групові:

методичні об'єднання вихователів дошкільних груп, робота творчих груп,консультації.

Індивідуальні:

Наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, робота над проблемними питаннями, атестація.

Напрямки методичної роботи в ДНЗ:

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

стимулювання творчого потенціалу;

підвищення педагогічної культури вихователів;

вдосконалення педагогічної майстерності;

розвиток спеціальних умінь та навичок;

формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

Принципи методичної роботи в ДНЗ:

гуманізм, демократизм;

педагогічна співпраця з вихователем;

робота в режимі довіри, доброзичливості;

творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

допоміжно-регульований контроль;

надання вихователеві права вибору;

системність методичних заходів;

щоденна допомога;

випереджальний характер методичної роботи.

Методична робота в сучасному дошкільному закладі сьогодні має бути:

- організована на якісно новому рівні

- відповідати сучасному соціальному замовленню суспільства та держави (оперативність та мобільність);

- мати випереджальний, аналітичний і творчий характер (прогнозування, діагностування);

- базуватися на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності;

- будуватися на діагностичній основі, диференційовано, з урахуванням запитів кожного педагога (бути практичною).

Кiлькiсть переглядiв: 583